Projekt pn: "Zakup ubrań specjalnych" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 25 500.02 zł.

W tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku – 12 750 zł.

Dotacje inne i środki własne – 12 750,02 zł.

Dzięki dofinansowaniu nasza Jednostka zakupiła ubrania specjalne 3-częściowe Predator, siedem kompletów.

Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika głównie z charakterystyki zagrożeń do jakich jesteśmy na co dzień dysponowani. Ubrania posłużą naszym strażakom do prowadzenia działań ratowniczych, zarówno podczas pożarów, wypadków jak i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń .

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej https://wfos.gdansk.pl/

 

WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor 1 01 0

 

  KP PSP  Kartuzy 

logo PSP

  Gmina Somonino

  somonino

 

s5 logo