Zarząd
Prezes                                                           Ryszard Pyszka
Wiceprezes-naczelnik                               Eugeniusz Brzeski
Z-ca Naczelnika                                          Tomasz Grota
Sekretarz                                                      Jędrzej Grota
Skarbnik                                                      Tadeusz Pyszka
Gospodarz                                                    Mateusz Brzeski
Członek                                                         Jacek Stromski
Członek                                                         Kazimierz Brzeski

                                    Komisja Rewizyjna
Przewodniczący                                         Wojciech Żurek
Członek                                                        Władysław Pyszka
Członek                                                        Piotr Pirch

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor 1 01 0

 

  KP PSP  Kartuzy 

logo PSP

  Gmina Somonino

  somonino

 

s5 logo