18:50 23.04.2019

Zastęp GBA został zadysponowany do Kameli celem ugaszenia pożaru trawy, po dojechaniu na miejsce KDR stwierdził że osoby postronne za pomocą gaśnicy zagasiły miejsce pożaru. Nasz zastęp za pomocą szybkiego natarcia przelał miejsce pożaru.

Na miejsce zadysponowano

OSP Hopowo GBA

OSP Kamela GLM