Autor: Tadeusz Pyszka

Nasz Patron

Nasz Patron Św. Florian Według żywotu z VIII w., Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40…

Nasz sprzęt

Mercedes Atego 1329 AF. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Napęd terenowy, kabina jednomodułowa. Obsadę samochodu stanowi sześcio osobowa załoga 1+1+4. Zbiornik wodny 2500 l, środek pianotwórczy 250l autopompa o wydajności 3000 l/min,…

Historia

  Ochotnicza Straż Pożarna w Hopowie jest najstarszą jednostką w gminie Somonino, założona została w 1913r z inicjatywy miejscowego nauczyciela Maxa Sietz, który został wówczas prezesem. Komendantem wybrano Teofila Czoskę.…

Zarząd

Prezes – Ryszard Pyszka Wiceprezes-naczelnik – Patryk Szreder Z-ca Naczelnika – Karol Węsiora Sekretarz – Jędrzej Grota Skarbnik – Tadeusz Pyszka Gospodarz – Mateusz Brzeski Członek – Jacek Stromski Członek…