Strażak

Strażak

image002
Starszy strażak

image003
Dowódca roty

image004
Pomocnik dowódcy sekcji

image005
Dowódca sekcji

image006
Pomocnik dowódcy
plutonu

image007
Dowódca plutonu

image008
Członek zarządu

image009
Członek komisji
rewizyjnej

image010
Zastępca naczelnika

image011
Wiceprezes
Naczelnik

image012
Przewodniczący
komisji rewizyjnej

image013
PrezesDYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP

image014
Członek zarządu

image015
Członek komisji
rewizyjnej

image016
Członek prezydium
zarządu

image017
Wiceprezes zarządu –
Komendant gminny

image018
Przewodniczący komisji
rewizyjnej

image019
Prezes

image020
Kapelan gminny

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP

image021
Członek zarządu

image022
Członek powiatowej
komisji rewizyjnej

image023
Członek prezydium
zarządu powiatowego

image024
Wiceprzewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej

image025
Przewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej

image026
Wiceprezes
zarządu powiatowego

image027
Prezes
zarządu powiatowego

image028
Kapelan powiatowy

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP

image029
Członek zarządu

image030
Członek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej

image031
Członek wojewódzkiego
sądu honorowego

image032
Członek prezydium
zarządu wojewódzkiego

image033
Wiceprzewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej

image034
Wiceprzewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego

image035
Przewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej

image036
Przewodniczący wojewódzkiego sądu honorowego

image037
Wiceprezes
zarządu wojewódzkiego

image038
Prezes
zarządu wojewódzkiego

image039
Kapelan wojewódzki

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU OSP RP
I GŁÓWNEGO SĄDU HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP RP

image040
Członek zarządu

image041
Członek głównej
komisji rewizyjnej

image042
Członek głównego
sądu honorowego

image043
Członek prezydium
zarządu głównego

image044
Wiceprzewodniczący głównej
komisji rewizyjnej

image045
Wiceprzewodniczący głównego sądu honorowego

image046
Przewodniczący głównej
komisji rewizyjnej

image047
Przewodniczący głównego sądu honorowego

image048
Wiceprezes
zarządu głównego

image049
Prezes
zarządu głównego

image050
Kapelan krajowy