Ochotnicza Straż Pożarna w Hopowie jest najstarszą jednostką w gminie Somonino, założona została w 1913r z inicjatywy miejscowego nauczyciela Maxa Sietz, który został wówczas prezesem. Komendantem wybrano Teofila Czoskę. Pierwszą drewnianą strażnicę wybudowali członkowie OSP w 1913 roku, a jej wyposażeniem była ręczna sikawka konna zakupiona z własnych funduszy. W pierwszych latach działalności nie otrzymywała żadnych dotacji, dlatego też członkowie straży organizowali różne zbiórki i zabawy pod szadym bukiem, a z zebranych funduszy zakupili odzież ochronną, uzbrojenie osobiste i częściowe umundurowane wyjściowe. Wzrost zagrożenia pożarowego mobilizował członków OSP do poprawy bazy lokalowej i jej wyposażenia. W 1949 roku ze składek mieszkańców naszej gminy zakupiono pierwszy samochód marki Dodge WC-63. Wówczas też powiększono remizę. W 1964 roku w czynie społecznym wybudowano nową strażnicę, którą rozbudowano i zmodernizowano w latach 1992 – 1993 a następnie w latach 1998 – 1999, dostosowując jej funkcjonalność do stale zwiększających się potrzeb. W 1978 roku jednostka nasza otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy Somonino z okazji 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność OSP trwa nieprzerwanie od początku jej istnienia i nawet okupacja hitlerowska nie zdołała jej przerwać. Działalność strażaków nie ograniczała się tylko do brania udziału w akcjach gaśniczo -ratowniczych, członkowie aktywnie włączali się do organizowanych zadań profilaktycznych biorąc udział w licznych szkoleniach między innymi w wojewódzkim ośrodku wyszkoleniowym w Kwidzynie 1947 roku, uczestniczył tam druh Jerzy Walkusz. Na przełomie 90-lat istnienia OSP w Hopowie jednostka na swym wyposażeniu miała kilka samochodów między innymi, w latach 1949 – 1955 Doge, 1955 – 1977 star 20, 1977 – 1979 star 25, 1979 – 1991 star 25 GBAM przekazany z PSP Kartuzy, 1991 – 1998 star 244 GBAM przekazany z fosforów,1998 – 2001 jelcz 008 ( star 244 ) GBAM otrzymany z OSP Goręczyno a następnie przekazany do OSP Egiertowo. W roku 2001 po skarosowaniu otrzymanego podwozia star 266 GBAM . W 1984 roku przy OSP został założony zespół folklorystyczny „Hopowianie” który odnosił sukcesy zarówno w kraju jak i zagranicą prezentując wspaniały folklor kaszubski, obecnie zespół działa w szkole podstawowej w Egiertowie i działa pod nazwą „Mali Hopowianie”.Z dniem 21 kwietnia 1999 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Hopowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a swój podpis na decyzji złożył Nadbrygadier Zbigniew Meres. Tego samego roku otrzymaliśmy zestaw do ratownictwa drogowego marki „Lukas”, który został użyty dwa dni później przy wypadku drogowym tym samym ratując życie osobie poszkodowanej. Skład zestawu to agregat i nożyco rozpieracz. Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hopowie została zorganizowana uroczysta zbiórka strażaków i pocztów sztandarowych z terenu powiatu Kartuskiego i zaprzyjaźnionej jednostki OSP Wysin pow. Kościerski, po uroczystej mszy św. w miejscowym kościele goście i poczty sztandarowe przemaszerowali na plac przy remizie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, na której przekazano nowy sztandar ufundowany przez gminę Somonino. Wielu strażakom wręczono odznaczenia i medale a gościom podziękowano za wsparcie naszej jednostki. W 2005 roku rozpoczęto budowę drugiego boksu garażowego a zakończono rok później, tego samego roku otrzymaliśmy nowy samochód do ratownictwa drogowego Ford Transit a po jego zabudowie i wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny został włączony do podziału, jako SlRt i dzięki temu zakupowi nasza jednostka jest typu S2. Na początku roku 2013 rozpoczął się remont garażu gdzie znajduje się SLRt remont trwał dwa miesiące. 27.08.2013r w firmie MotoTruck Kielce odebraliśmy nowy samochód średni na podwoziu Mercedes Atego 1329AF. Piątego października na placu przed remizą odbyła się uroczysta zbiórka pocztów sztandarowych powiatu kartuskiego i sztandaru OSP Wysin pow. Kościerzyna z okazji stulecia naszej jednostki i przekazania nowego samochodu, wielu naszych druhów zostało z tej okazji odznaczonych i wyróżnionych.