Na stadionie w Egiertowie zorganizowano II Poligon Strażacki, który zgromadził młodych adeptów pożarnictwa z gminy Somonino. Z OSP Hopowo pojechała liczna grupa młodzieży i opiekunów, dziękujemy wszystkim za chęci i zaangażowanie w to wydarzenie, które w przyszłości na pewno przyniesie efekt w postaci dzielnych strażaków.