Prezes - Ryszard Pyszka

Wiceprezes-naczelnik - Eugeniusz Brzeski

Z-ca Naczelnika - Tomasz Grota

Sekretarz - Jędrzej Grota

Skarbnik - Tadeusz Pyszka

Gospodarz - Mateusz Brzeski

Członek - Jacek Stromski

Członek - Kazimierz Brzeski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Wojciech Żurek

Członek - Władysław Pyszka

Członek - Piotr Pirch

WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor 1 01 0

 

  KP PSP  Kartuzy 

logo PSP

  Gmina Somonino

  somonino

 

s5 logo