W dniu dzisiejszym nasza jednostka została poddana inspekcji gotowości bojowej przez przedstawicieli Komendy Powiatowej w Kartuzach. Na zakończenie wypełniliśmy testy i zostało zrobione podsumowanie, ocena bardzo dobra dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Dziękujemy za zdjęcia Ewelinie i Patrykowi.