Nasz Patron Św. Florian

Według żywotu z VIII w., Florian był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich.Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków dzisiaj jeszcze obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy.

Modlitwa Strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie
tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czasz
płomieni cało wyniosę.
Przerażonego starca daj
ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
najsłabszy słyszeć krzyk
Daj sprawność i przytomność
bym ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
i wszystko z siebie dać
sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
i o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze.
Ty bliskich mych w opiece miej
o to Cię proszę szczerze.

Litania do Św. Floriana

Kyrie, eleison Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże Zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże Zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże Zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Strażniczko wiary Módl się za nami
Święty Florianie
Nieustraszony Męczenniku Chrystusowy
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej
Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę
Wzorze żarliwej modlitwy
Mężny Rycerzu Chrystusowy
Przykładzie stanu rycerskiego
Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy
Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami
Pelikanie męczeńską krwią płynący
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych
Obrońco nasz przed klęską ognia
Patronie walczących z klęską pożarów
Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, kominiarzy, garncarzy i piwowarzy
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Panie
K. Módl się za nami, Święty Florianie
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych
MÓDLMY SIĘ. Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne aż do męczeńskiej śmierci wyznawanie wiary, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem, zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN