Historia

  Ochotnicza Straż Pożarna w Hopowie jest najstarszą jednostką w gminie Somonino, założona została w 1913r z inicjatywy miejscowego nauczyciela Maxa Sietz, który został wówczas prezesem. Komendantem wybrano Teofila Czoskę.…

Zarząd

Prezes – Ryszard Pyszka Wiceprezes-naczelnik – Patryk Szreder Z-ca Naczelnika – Karol Węsiora Sekretarz – Jędrzej Grota Skarbnik – Tadeusz Pyszka Gospodarz – Mateusz Brzeski Członek – Jacek Stromski Członek…