Prezes – Ryszard Pyszka

Wiceprezes-naczelnik – Patryk Szreder

Z-ca Naczelnika – Karol Węsiora

Sekretarz – Jędrzej Grota

Skarbnik – Tadeusz Pyszka

Gospodarz – Mateusz Brzeski

Członek – Jacek Stromski

Członek – Kazimierz Brzeski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Wojciech Żurek

Członek – Damian Pyszka

Członek – Piotr Pirch